ภาษีที่พัก

ภาษีที่พักต่อคนต่อคืนไม่รวมอยู่ในราคาและต้องชำระที่ที่พัก สำหรับผู้เข้าพักในโอซาก้าภาษีนี้จะใช้กับการเข้าพักเท่านั้น

ไม่รวมภาษีที่พัก, กรุณาชำระภาษีพร้อมกับค่าห้องพัก ขอบคุณ.
ต่ำกว่า ¥10,000 (2019.6.1 ~ ¥7,000) 【ปลอดภาษี】
ระหว่าง ¥ 10,000(2019.6.1 ~ ¥7,000)  ถึง ¥14,999 【 ¥100 】
ระหว่าง  ¥15,000 ถึง ¥19,999 【 ¥200 】
¥ 20,000 หรือมากกว่า【 ¥300 】